LiZiLong

GBP/USD NGÀY 16/01/2020

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
HELLO ANH EM!
GBP/USD sang tuần theo ý kiến chủ quan của mình là canh bán xuống vùng đỉnh của h4 nhĩa là vùng giá từ 1.35793 đến 1.35800.
- Nhìn theo khách quan ---> Về tổng thể thị trường vẫn đang trong xu hướng tăng, do key H4 chưa bị phá.
- Phương án an toàn anh em chờ giá hồi về đỉnh cũ của H4 thì vào H1 chờ tín hiệu mua vào. Để tối ưu lợi nhuận ae vào m15 nhé!
- Phương án chủ quan của mình nhé mọi người ( không khuyến khích, nếu ae vào lệnh chỉ nên vào 1% vốn)
-------> chờ giá hồi về 1.3700, vào khung m15 đọc nến nếu thấy dầu hiệu phe bán thắng thế thì vào lện, TP tại 13621
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.