minhdang3264

GBPUSD Long

Giá lên
minhdang3264 Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Target: 1.12605868
SL: 1.125753
RR: 2.5
Good luck
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.