OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GU giữ mức 1.36000 ngay vùng kháng cự mạnh
giá tăng phá và trụ trên mức 1.37500 mới an toan cho buy . giá điều chỉnh có thể điều chỉnh về sau đó mới tăng mạnh .
Mọi người canh giá đẹp để mua
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.