OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Đối với việc DXY đang cho thấy dấu hiệu giảm thì đó là cơ hội để GU tăng lên các mốc cao hơn.
Sau khi tăng mạnh vào tuần trước, GU đã thoái lùi giảm ngay sau đó nhưng là cơ hội để buy lên trong tuần này.

Chiến lược buy GU như trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.