Kienthucforex

Kèo Buy GBP/USD

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Đối với việc DXY đang cho thấy dấu hiệu giảm thì đó là cơ hội để GU tăng lên các mốc cao hơn.
Sau khi tăng mạnh vào tuần trước, GU đã thoái lùi giảm ngay sau đó nhưng là cơ hội để buy lên trong tuần này.

Chiến lược buy GU như trên biểu đồ.