hoangvuanh7693

Canh mua tại vùng hỗ trợ

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Nến tuần đóng cửa với 1 cây oin bar giảm giá rất mạnh, chúng ta kỳ vọng giá giảm về vùng hỗ trợ rồi canh mua lên tại vùng này khi xuất hiện những set up đẹp.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.