Dautusieude_Official

GBP trên đà tăng trở lại

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBP/USD đang có xu hướng đi lên khi ông Powell cho thấy lập trường ít diều hâu hơn trong phiên điều trần.
DXY tiếp tục được mua vào trước các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.
Cơ hội lãi suất tăng 0,50% đã giảm đáng kể.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.