GBPUSD

Cập nhật tình hình lệnh GU đầu tuần của mình, mình đã vào lệnh từ thứ hai, đó là một lệnh vào sớm và không được đẹp đối với bản thân mình nhưng cuối cùng thì lệnh cũng đã chốt lời vào tôi ngày hôm qua lúc nào mình cũng không để ý lắm vì có chút công việc

bài này mình muốn nói một chút tại sao mình lại đặt tp ở điểm đó

có hai cái mà mình quan tâm:
1. xu hướng lớn vẫn là tăng và chưa có điều gì xảy ra cả, mua lên vẫn là đúng, vì thế không thể chốt lời xa được
2. mình chốt lời dựa vào vùng giá đã có sự chững lại giằng co trước đó là tại giá 1.37346. vùng này là một vùng đẹp có thể TP
3. mình sử dụng fibonaci thoái lui để chốt lời,có một sự trùng hợp là fibo 50% lại trùng với cái đáy này nên là một yếu tổ ủng hộ cho việc TP

trong tuần này mình sẽ không trade nữa vì đã ăn hơi nhiều, mình sợ nhận định và vào lệnh thêm sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của các lệnh tiếp theo.

Chúc các bạn ngày mới vui vẻ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.