dvtrade999

Sell ngắn GU

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Chiến lược sell GU khi nó chạm fibo thoái lùi 0.5
Chiến lược tham khảo
Sell GU tại 1.3800-1.3790
Sl 1.3825 và Tp 1.3680 hoặc dịch TP

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.