GKFXPrimeVN

Chiến lược swing cho GBPUSD

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Cặp GBPUSD đang đi trong cấu trúc tăng trong ngắn hạn

Canh buy khi giá test lại vùng giá 1.2500, stop 1.2440, mục tiêu có thể là 1.2600 - 1.2700

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.