Alpha_VN

GBP/USD MÔ HÌNH GIẢM DÀI HẠN MN BAO GIỜ ĐỔI CHIỀU TĂNG?

Giá xuống
SAXO:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBP USD đang trong áp lực giảm mạnh, ngắn hạn giá cần điều chỉnh giảm về đáy cũ (ít nhất) hoặc khả năng giảm sâu hơn nếu Break out vùng đáy cũ ngang trên.
Kịch bản giá như hình vẽ. Xét phản ứng tại mỗi vùng cản để xét xu hướng.

Hiện tại, ở D, h4 lực giảm duy trì tốt và khả năng rất cao có đợt giảm về đáy cũ, do vậy canh sell về đáy ít nhất cho các mức TP gần.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.