LAn363265ff20354c70

Dự đoán đường đi của GPUUSD

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Chờ hồi về vùng hợp quy nếu tín hiệu đẹp buy lên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.