NguyenThang33

GU - Sell tại mốc kháng cự

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Mặc dù trải qua giai đoạn cuối tuần vừa rồi nhưng ae vẫn có thể để ý, giá của cặp đang hướng về mốc kháng cự mạnh. Tại điểm này ae có thể canh sell đc đó.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.