BuiQuangPhuc

Sell GBPUSD

Giá xuống
BuiQuangPhuc Cập nhật   
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Stoploss: 50pip
Takeprofit vùng 1.3650
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Stoploss lệnh Buy Gbpusd

Trading is just a GAME, always keep taking it EASY, you'll be the WINNER.
---DST---