Kienthucforex

Buy GBPUSD trước tin NFP

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Chiến lược tham khảo. buy limit GBPUSD 1.2665, sl 1.262, tp 1.28-1.286

Kênh tín hiệu telegram: t.me/ktforexsignals
Homepage: kienthucforex.info
Danh sách sàn forex uy tín: kienthucforex.info/top-san-forex-uy-tin-va-tot-nhat-o-viet-nam/
Top Forex Brokers: sanforex.com
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.