ThePhi-FX

GBPUSD - SELL WITH BEARISH PINBAR

FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Nhận xét cặp GBPUSD:
1. Xu hướng giảm;
2. Giá chạm vùng kháng cự quanh 1.36000 (vùng số tròn), hồi quy vùng Fibonacci 50% và chạm EMA21;
3. Setup vào lênh: Pinbar .
Kỳ vọng giá sẽ giảm.
Goodluck!
T.P.,

GBPUSD forecast:
1. Downtrend;
2. GBPUSD has retested to resistance around 1.36000 (round number), retreated to fibonacci 50% and touched EMA21;
3. Setup priceaction: pinbar .
Expect to go down.
Goodluck!
T.P.,