GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh vàng

Giá lên
COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
Thị trường đang thể hiện sự lo ngại về rủi ro
Canh Buy vùng giá 1310
mục tiêu tiềm năng lên đến 1330 - 1350

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch