GKFXPrimeVN

Cập nhật chiến lược giao dịch vàng

Giá lên
COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
XAUUSD đang di chuyển hẹp sau phiên biến động mạnh vào ngày thứ ba
Tiếp tục canh buy giá 1288 - 1291, mục tiêu hướng đến là 1305 - 1315, stop loss 1285
Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi đầu tư
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.