GKFXPrimeVN

Chiến lược giao dịch vàng

Giá lên
COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
XAUUSD đã bứt phá lên vùng 1.300, thể hiện lực mua khá mạnh
Canh buy khi giá chạm về vùng 1292, mục tiêu hướng đến 1315
Đây là quan điểm cá nhân,nhà đâu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch