GKFXPrimeVN

chiến lược kinh doanh Gold

Giá lên
COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
Gold đang thể hiện mức tăng trở lại, khi tâm lý lo ngại rủi ro quay trở lại

Canh mua vùng giá 1.300-1.305
mục tiêu tiềm năng lên đến 1325

Đây là quan điểm cá nhân nhà đâu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh