lamphucuongpx

xu hướng vàng phá đinh 17xx trong tháng 11

Giá lên
COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
đang có xu hướng tích lũy chạy ngang hình thành đáy
phá đinh 1700 usd/ouz
khuyến nghi ae vào lênh giảm tỷ trong nhỏ hoặc canh tỉa lênh âm
xu hướng chính tăng và không có nhip đièu chỉnh sâu trong 2 tháng tới
nên ae cân nhắc thật kĩ khi vào lênh
giá vàng nhiều năm trước têt dương đã leo đỉnh
chúc ae giao dịch thành công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.