GKFXPrimeVN

Chiến lược giao dịch XAUUSD

Giá xuống
COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
Cặp XAUUSD đang phá vỡ kênh tăng trong ngắn hạn

Tiếp tục canh sell khi giá hồi lại 1292, mục tiêu 1278, stop loss 1300

Đây là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.