V_PhucNguyen

Cập nhật diễn biến vàng sau khi false breakout vùng 1955

COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
XAUUSD
Sau khi vàng breakout không thành công nghưỡng 1955 nên chưa thể mua được. Giá vàng đã giảm mạnh, xong về vùng support trước đó mà SPDR đã mua vào 0.9 triệu ounce ở 1905-1911

Khả năng vàng sẽ sideway tiếp giữa 2 vùng hỗ trợ và kháng cự này.
Vì vậy cần theo dõi thêm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.