tranthaihoang86

Geg cổ phiếu mặt hàng năng lượng điện gió

HOSE:GEG   CTCP DIEN GIA LAI
Đây là một dòng hưởng lợi thứ nhất về thế giới đang chú trọng về nguồn năng lượng sạch. Thứ 2 hưởng lợi về trung quốc đang thiếu điện trầm trọng. Đây là mặt hàng đáng quan tâm cho các a chị chưa có hàng. Giá quan sát nếu vượt 21.7 vol khủng đây là điểm để cho các a chị vợt hàng mục tiêu 1 26 muc tiêu 2 30. Chúc các bác thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.