dinhchien

GER30 [DAX INDEX] - tín hiệu giảm H4

Giá xuống
FX:GER30   Chỉ số DAX
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Weekly: Divergence MACD .
- Daily: Pinbar .
- H4: phá quy luật tăng.