Phân tích Đa khung Thời gian

Ý tưởng Giao dịch 1000+
Các ý tưởng đào tạo 8 Scripts 2

Dự đoán và phân tích

Phân tích Đa khung Thời gian

Phân tích Đa Khung Thời Gian là kỹ thuật phân tích cùng lúc nhiều khung thời gian của cùng một mã trước khi tiến hành giao dịch. Loại hình phân tích này kết hợp tốt nhất với phương pháp tiếp cận từ trên xuống, ví dụ bắt đầu từ các khung thời gian lớn và đi xuống dần, thông qua một vài khung nhỏ hơn, cho tới khung thời gian có thể vào lệnh. Các nhà giao dịch theo kỹ thuật này thường nhìn 3 hoặc 4 khung thời gian khác nhau để xác định xu hướng tổng quát và tìm điểm vào lệnh tốt nhất. Họ giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng thành công một cách đơn giản bằng việc quan tâm đến bức tranh tổng thể. Kỹ thuật này cũng có thể kết hợp dễ dàng với bất kỳ chiến thuật giao dịch nào khác.

Các khung thời gian thường khác nhau nhiều lần về độ lớn thời gian. Ví dụ một người giao dịch trên biểu đồ theo giờ, có thể phân tích theo tuần (khung cao nhất), theo ngày (thấp hơn 7 lần), theo 4 giờ (thấp hơn 6 lần) và cuối cùng là theo từng giờ (khung thời gian giao dịch, thấp hơn 4 lần). TradingView có một tính năng giao diện với nhiều biểu đồ trên cùng một cửa sổ, nên bạn có thể phân tích một mã trên nhiều khung thời gian chỉ trong cùng một tab của trình duyệt.
Hiển thị thêm Ý tưởng
1
23
...
71
1
2
...
71