HHermes

GEX!!! bắt đáy 21.x, cắt lỗ thủng 20, target 26.x - 27.x

Giá lên
HOSE:GEX   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM
GEX!!! bắt đáy 21.x, cắt lỗ thủng 20, target 26.x - 27.x