nguyenvanphuc1984

GHX _con hàng game x10

Giá lên
KUCOIN:GHXUSDT   GamerCoin / Tether
Hiện tại, đang cố thoát khỏi vùng tích lũy khung ngày. Khối lượng giao dịch tăng dần trong tháng qua, đặc biệt 3 ngày qua luôn giữ vững và giá tăng dần.
Theo trend token game, con này sẽ bay về vùng giá cũ cơ hội rất cao. Giá hiện tại và cho tp có thể lên tới X10.
Xin được các bạn bình luận.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.