ultimatehp

GMD Tháng 2-2022. Nhịp tăng liệu có bền!

HOSE:GMD   CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT
Với biến động giá từ phiên 25/1 - 07/2 đã xác nhận cho xu hướng tăng trở lại. Dự phóng mục tiêu 54!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.