toansystem

Nhận định GMD trung tuần 2022

Giá xuống
toansystem Cập nhật   
HOSE:GMD   CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT
GMD 1D 17/1/2022
Buy 1: 38500 - Stoploss: 36500
Buy 2: 33600 - Stoploss: 31300
Target 1: 45000 - 47000

----------------------------------------------
Note: Phân tích nhận định chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư, đi tiền thế nào là do mỗi cá nhân tự chịu tránh nhiệm sự ra quyết định trên tài sản của mình nhé. STOPLOSS dứt khoát.
Giao dịch được đóng thủ công:
GMD xuống 40300 và chưa chạm điểm mua tại 38500

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.