HoangMinhchannel

GMD với mốc tiếp theo 55.9 - 58.7

Giá lên
HOSE:GMD   CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT
GMD trong phiên ngày 29 tháng 7 khi có tín hiệu vượt khỏi vùng kháng cự ngắn hạn 44.9 - 45.0, vùng mua an toàn dự kiến sẽ là đợt Retest lại vùng này, tuy nhiên giá khi về sát vùng thì lại có tín hiệu bật mạnh.

Dự kiến trong ngắn hạn, giá sẽ tiến đến vùng Target tiếp theo dự kiến sẽ là 55.9 - 58.7.
Hoàng Minh
Tham gia nhóm Trading: 0911.86.79.87
Skype: hoangminhck.fast@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex

Bình luận