HOSE:GMD   CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT
Xu hướng hiện tại đang tích lũy khá đẹp, vùng kháng cự mạnh là 26.8 nếu nến ngày đóng vượt trên 26.8 sẽ bước vào xu hướng tăng. Ngành cảng biển dự đoán sẽ hưởng lợi rất tốt trong 2019. có thể nắm giữ trung hạn.