ThaiTrevor77

GMD - CTCP Germadept

HOSE:GMD   GEMADEPT CORPORATION
Xu hướng hiện tại đang tích lũy khá đẹp, vùng kháng cự mạnh là 26.8 nếu nến ngày đóng vượt trên 26.8 sẽ bước vào xu hướng tăng. Ngành cảng biển dự đoán sẽ hưởng lợi rất tốt trong 2019. có thể nắm giữ trung hạn.
Home Stock Screener Forex Screener Crypto Screener Economic Calendar How It Works Chart Features Pricing House Rules Moderators Website & Broker Solutions Widgets Charting Solutions Help Center Feature Request Blog & News FAQ Wiki Twitter
Profile Profile Settings Account and Billing TradingView Coins My Support Tickets Help Center Ideas Published Followers Following Private Messages Chat Sign Out