NguyenL13998463

Phân tích coin GNO/BTC BITTREX EXCHANGE - Hoa Bùi

Giá lên
BITTREX:GNOBTC   Gnosis / Bitcoin
Như các bạn thấy hình trên là khung 1Day mình đi vào phân tích chi tiết coin GNO/ BTC coin ni thì khỏi phải bàn rồi ^^ khung 1W cũng cho tín hiệu đảo chiều với lượng VOLUME giao dịch tăng nhẹ ! Tại khung 1Day chuẩn bị BREAKOUT thoát khỏi xu hướng DOWN dài hạn của nó ... TO THE MOON !
GNO/ BTC /BITTREX
Chart 1D - Hoa Bùi - 25/10/18
Hiện tại khung 1D cho thấy con khỉ này chuẩn bị BREAKOUT khỏi xu hướng DOWN dài hạn...
Đặc điểm nhận dạng của nó là hay giật râu rất là dài ! Từ đây có thể HOLDER GNO từ giá hiện tại hoặc có thể cẩn trọng đặt order BUY tại mức giá thấp hơn 1 chut .. TARGET 20%-50% HOLDER TRUNG HAN được từ 1-2W
Entry Price: 0.00317
Target1: 0.0033
Target2: 0.0036
Target3: 0.0042
STOPLOSS: 0.0030

https://t.me/singlas_exchange_margin

Chả có gì để mà phân tích quá nhiều vào 1 đồng coin chỉ dơn giản là nó sinh là lợi nhuận trong vòng 1 tuần cho mình ! SINGALS TRUNG HẠN 1-2 tuần.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.