GNT / BTC - Binance
Buy: 0.00002567 - 0.00002574
Sell: 0.00002697 - 0.00002703
P/s: Chia vốn để vào lệnh, tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo