Celina2021

Gold & Oil tăng

Giá xuống
Gold sẽ tăng lên 1792 - 1793 và quay đầu đi xuống .
Nếu bạn là 1 người đầu tư vào vàng nên chọn đặt SL ở mức 20% vì giá vàng thời điểm nay giao dộng trong biên độ rất rộng
Oil sẽ tăng lên 63.5 - 64 và quay đầu giảm xuông dưới 60 trong tuần này
Chúc các bạn thu hoạch tốt