NhatHoai

Phân tích Vàng-FX BV Price Action | Tâm thế không biết gì | 8/6

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Phân tích Vàng-FX Bob Volman Price Action | Tâm thế không biết gì | 8/6

Hãy trade với tâm thế không biết chuyện gì sắp xảy ra, và cũng không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Chúng ta không thể kiểm soát đường giá, chỉ có thể kiểm soát điểm vào lệnh và dừng lỗ.

Chúng ta không thể kiểm soát lợi nhuận, chỉ có thể kiểm soát thua lỗ. Chúng ta không thể kiểm soát thị trường, nhưng có thể kiểm soát lòng tham và nỗi sợ của bản thân.

Và thật kỳ diệu là chỉ cần kiểm soát những thứ có thể, tất cả mảnh ghép còn lại sẽ tự động rơi vào đúng chỗ.

#VÀNG H4
Kèo buy vàng kém may mắn bị dừng lỗ ngay đuôi nến pin bar, tuy nhiên thị trường vẫn hào phóng cho mình 1 cơ hội re-entry bằng chính thanh nến đã cán dừng lỗ của mình trước đó. Thiệt hại 0.5R cộng với 1R kèo re-entry, tức mình vẫn dư được 0.5R lợi nhuận

#GBPAUD H4
Kèo buy GA kết thúc tại trailing stop với 4.4R lợi nhuận. Kèo rất tốt

#AUDCHF H4
Mình có biết giá sẽ phá vỡ đường biên hộp thành công? Không. Mình có biết giá sẽ đi được tới đâu và cho mình bao nhiêu lợi nhuận? Không. Mình có biết sau mô hình chữ M (hai đỉnh) đó, giá sẽ quét SL của mình để tăng tiếp? Không. Mình không biết gì cả. Tuy nhiên lợi nhuận vẫn tự nó tìm đến. Cái mình làm chỉ là thực hiện 1 phương pháp có lợi thế, và để thị trường làm phần việc còn lại. Lợi nhuận 3.6R

#EURJPY H4
Chờ đoạn nén với biên hộp để buy

#EURNZD H4
Chờ đoạn nén với biên hộp để buy, tuy nhiên phải cân nhắc với kèo EJ

#GBPJPY H4
Chờ đoạn nén với biên hộp để buy, tuy nhiên phải cân nhắc với kèo EJ

#GBPNZD H4
Chờ đoạn nén với biên hộp để buy, tuy nhiên phải cân nhắc với kèo GJ và EN

Tùy thuộc vào thời điểm setup xuất hiện mà mình sẽ đánh giá và lựa chọn kèo

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.