Linda369

Dự báo Gold ngày31.5.2022

Giá lên
WHSELFINVEST:GOLDCFD   Gold (per 0.1) CFD
Thị trường vàng gần như bị nén nhiều ngày và siway trong biên độ hẹp. Hãy đứng ngoài hoặc giao dich tại cản của đỉnh và đáy sóng với kỳ vọng lợi nhuận thấp từ 20-30 pip
Thị trường vẫn đang nằm trong sóng lên yếu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.