Linda369

Dự báo Gold ngày 25.5.2022

Giá lên
WHSELFINVEST:GOLDCFD   Gold (per 0.1) CFD
Vàng vẫn tiếp xu hướng tăng. Tuy nhiên lực vẫn chưa mạnh và chưa xác tín trên khung thời gian lớn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.