Linda369

Dự báo Gold ngày 18.5.2022

Giá lên
WHSELFINVEST:GOLDCFD   Gold (per 0.1) CFD
Vàng lực Buy yếu. Tuy nhiên mô hình kỷ thuật vẫn chỉ ra rằng thị trường vàng trong ngắn hạn sẽ tăng tiếp tục
Lưu ý giao dịch chờ đợi tín hiệu rõ ràng trước khi hành động.
CÓ 3 cách stoploss bạn cần lưu ý
1. Để stoploss đáy sóng ( Hoặc đáy cây nến mà bạn vào lệnh)
2. Cắt lỗ ngay nếu bạn thấy xu hướng dự báo đã sai
3. Cắt lỗ theo time khi bạn đã chờ đợi đủ 3-5 cây nến nhưng thị trường không đi đúng mong muốn ( Thị trường ít giao động)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.