D-Kimochi

27.07.22 GOOGL Công bố BCTC trong ngày hôm nay

Giá xuống
NASDAQ:GOOGL   Alphabet Inc (Google) Class A
Cổ phiếu GOOGL đã giảm rất mạnh từ đầu năm, hiện tại đang trong vùng hỗ trợ của khung ngày.

Với vùng này kết hợp thêm hôm nay sẽ công bố báo cáo tài chính, chúng ta vẫn có thể hi vọng có lực mua lên tại đây.

Tuy nhiên chúng ta chỉ vào mua khi có cấu trúc tăng với đỉnh và đáy tăng dần của thị trường.

Xu hướng giảm chưa bị phá vỡ, cộng với việc báo cáo tài chính dự báo số liệu không tốt những chiến lược buy sẽ rất rủi ro, thay vì vậy chiến lược sell trong thời điểm hiện tại sẽ được ưu tiên.

Vùng sell tiềm năng sẽ là vùng kháng cự phía trên tại vùng giá 107.34$.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.