MinhAnhhh

Graph nền tảng lập dữ liệu truy vấn và tạo chỉ mục cho web 3.0

Giá lên
BINANCE:GRTUSDT   GRT / TetherUS
Tín hiệu tham khảo BUY:
1. Future carrera (các chấm tròn) chuyển xanh trên nền xanh
2. Giá mở cửa nằm phía trên Future Carrera)
------------------------------------------------------
Theo Carrera GT , D1 của GRTUSDT ngày 24/10 đã đầy đủ các điều kiện để tham khảo BUY. Các điểm xanh vẫn sáng cho đến hôm nay, tăng 24.56% lợi nhuận.

Nếu bạn không biết nên vào ở điểm nào tham khảo theo chỉ báo sẽ an toàn hơn nha. Cho dù bạn tham khảo vào lệnh bằng cách nào đi chăng nữa hãy bảo đảm rủi ro!!!!!
------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ!!!
------------------------------------------------------
Hãy cmt và theo dõi mình nhé, mình sẽ viết bài về chỉ báo Carrera GT cho mấy bạn tham khảo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.