atm_analytics

Phân tích GT - Coin sàn (5/2021)

HUOBI:GTUSDT   Gatechain / Tether USD
Hiện tại trên khung H4, sau một tuần tăng trưởng mạnh mẽ, GT đang trong quá trình điều chỉnh giảm và test lại fibo 0.618 ($9.1). Dù đang trên xu hướng giảm nhưng lực bán đang yếu dần.

https://marginatm.com/phan-tich-ftt-ht-g...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.