BanDang

GVR sẽ tiếp tục như thế nào

Giá xuống
HOSE:GVR   TD CN CAO SU VN - CTCP
Theo quan điểm của mình
GVR đang ở Phase D của chu kỳ phân phối, ở đó GVR sẽ hồi về vùng 28.6 sau đó giảm giá đâm xuyên qua ngưỡng kháng cự 27.75
Nếu GVR đi theo kịch bản này thì
- Chốt lời một nửa thì tiến đến vùng này
- Vùng này nếu lỗ cũng hạ tỷ trọng, không mua đuổi những phiên này về sau (có thể chọn bắt đáy để trung bình giá xuống nhưng cần nắm được nguyên tắc và cực kỳ thận trọng)

Nhận Định Của Cá Nhân, Có Thể Đúng Và Có Thể Sai
Không Khuyến Nghị Mua Bán!
Hãy Tự Chịu Trách Nhiệm Với Tiền Của Mình!

Các chỉ báo và công cụ mình dùng để check

1. TradingV: https://bit.ly/3dn0iyq (Mình dùng bản Pro - mọi người nên đăng ký và tải về điện thoại để xem)
2. Extreme Vol
3. RSI , MFI ..
4. Những mã tôi mua: https://t.me/tinhieumuaban
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.