trieutv

Cao su Việt Nam (GVR) giảm không?

Giá xuống
HOSE:GVR   TD CN CAO SU VN - CTCP
Khi quan sát đồ thị có một số dấu hiệu sau đây đáng chú ý nhằm bảo toàn đồng vốn và lợi nhuận nếu bạn đang nắm HOSE:GVR .
- GVR đã hình thành một sóng tăng hoàn chỉnh theo nguyên lý Elliott kết thúc tại giá 41k/cphieu.
- Dấu hiệu của sự phân phối từ các tổ chức ở các ngày 20, 23, 24/08 và 16/09. Khối lượng giao dịch tăng kèm theo giá đóng của gần mức đáy. Đây là dấu hiệu phân phối thoát hàng dần.
- VN-Index hôm nay (23/09) đóng cửa cuối phiên không tốt như "màu xanh" của chỉ số thể hiện đó là khối lượng giao dịch tăng nhưng đóng cửa gần mức tham chiếu.

Chỉ báo đảo chiều vào khoảng ngày 5 - 11/10.

🙏 If my ideas is helpful, let's hit a like button to help my job and follow me to dismiss any ideas.

✔︎ Remember DYOR before you trade, plz!

💰 My referral
+ Binance: https://bit.ly/3LMk5VY
+ KuCoin: https://www.kucoin.com/r/rf/rPHDWQ3
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.