Ninh-Do

GVT sóng hồi

BINANCE:GVTBTC   None
Canh buy và target như hình. Stoploss tại đường màu đỏ