GVT/BTC - Binance
Buy: 0.0015364 - 0.0015536
Sell: 0.0017119 - 0.0017739
P/s: Buy trong ngày, tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo