BINANCE:GXSBTC   GXChain / Bitcoin
GXS/BTC đồ thị dài hạn vẫn nẳm trong xu hướng giảm giá dài hạn,
Tuy nhiên ở khung ngắn hạn dã cho những dấu hiệu phục hồi, Mức kháng cự tại 156 - 161 - 172
Nếu 7h sáng mai nếu giá đóng cửa dưới 1427 thì đợt phục hồi thất bại.