GameonVentures

GXS, H4, Xu hướng giảm

Giá xuống
BINANCE:GXSBTC   GXChain / Bitcoin
Vùng fib 61.8 % có 1 xu hướng hiệu chỉnh nhẹ trong xu hướng giảm tới 65% giá trị