GameonVentures

GXS, H4, Xu hướng giảm

Giá xuống
BINANCE:GXSBTC   None
Vùng fib 61.8 % có 1 xu hướng hiệu chỉnh nhẹ trong xu hướng giảm tới 65% giá trị

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures