Da_Vinci

HAG: Liệu có tiếp tục tăng giá mạnh

Giá lên
HOSE:HAG   CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
Cổ phiếu HAG và HNG đã gây sự chú ý mạnh trong thời gian gần đây. Cụ thể, trong 2 tháng qua, HAG có lúc đã tăng khoảng 80%, trong khi HNG có lúc đã tăng hơn 120%. Do đó, giá của 2 cổ phiếu này đang có dấu hiệu chững lại cũng là điều dễ hiểu. Và nếu xét về mặt kỹ thuật thì HAG cũng đã tiệp cận đúng vùng kháng cự mạnh ở giá 8 và đang có phản ứng. Như vậy HAG đã tăng giá mạnh chỉ trong thời gian ngắn, đồng thời khối lượng bùng nổ trong nhiều phiên cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu tích cực với cổ phiếu này. Hiện tại, vùng giá 8 sẽ là vùng kháng cự quan trọng để xem HAG có duy trì được xu thế tăng hay không. Và nếu bứt phá qua được vùng kháng cự này thì khả năng cao, giá sẽ chính thức bước vào nhịp tăng trung hạn. Và vùng giá mục tiêu sau đó là vùng kháng cự 9.5-10. Hỗ trợ trong ngắn hạn là vùng 6.6 . Chi tiết về điểm mua sớm nếu có đối với HAG sẽ được cập nhật trong báo cáo phân tích của Davinci Academy.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.