maivanhai

SỰ ẢM ĐẠM CỦA HAG

Giá xuống
HOSE:HAG   CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
Ngày hôm nay, thị trường đang rầm rộ với mã HAG của Hoàng Anh Gia Lai.

Dưới góc nhìn kỹ thuật thì vẫn không thấy triển vọng cho HAG. Tổng thể thị trường của HAG cho thấy giá liên tiếp tạo đáy, đáy mới nhất ở mức giá 2000 được tạo vào tháng 4/2020. Hiện tại giá đang điều chỉnh lại ở mức giá 6000.

Những gì hành động giá đang diễn ra tại mức giá 6000 này đang cho thấy tiềm tàng sự đi xuống kế tiếp với liên tiếp là những cú chạm rồi lại bật xuống để lại dấu vết là những cây nến có đuôi trên dài liên tiếp, cùng với đó là khối lượng tăng mạnh tại vùng này. Nếu kịch bản xuống tiếp xảy ra thì vùng kế tiếp có thể sẽ là vùng đáy cũ ở mức giá 2000.

Nói như trên có thể thấy sự ảm đạm của HAG trong thời gian này, từ 2014 đến nay. Nhưng thị trường là điều không thể biết trước, câu hỏi đặt ra bây giờ là có kịch bản nào tươi sáng cho HAG ?.

Ở góc độ phân tích kỹ thuật, hoàn toàn có thể thấy đối với thị trường hiện tại thì vùng giá 6000 là vùng giá mà nếu giá phá được thì có thể đây là dấu hiệu khởi sắc đầu tiên. Để chắc chắn hơn thì vùng giá 10000 là vùng giá cần được chú ý nhiều. Nếu đi qua được vùng này thì có thể nói rằng HAG đã qua được giai đoạn toàn đi xuống và từ đó có thể đạt đến những mốc giá cao hơn như vùng 20000 chẳng hạn.

Một vài ý dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật, để thấy rằng những gì hiện tại của HAG là không mấy sáng sủa. Hy vọng trong thời gian tới HAG sẽ phá 6000, 10000, giúp bầu Đức qua khỏi những tháng ngày chật vật.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.