HOSE:HAP   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
91 lượt xem
1
break khỏi vùng giá đi ngang kèm vol vượt trung bình, chất xúc tác cp tốt
sl:10%
target 30%